lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to są Prawa człowieka?
Zarys historyczny
Jakie mamy prawa?
Ochrona praw człowieka
Prawa człowieka w życiu codziennym
Prawa człowieka - czy dotyczą mnie?
Egzamin
b

rtopb


 

Kurs o tematyce ”Prawa człowieka” 

Wstęp 

1.0 Co to są ” Prawa człowieka?     
1.1 Odpowiedzialność państwa
1.2 Dokumenty     
1.3 Prawa człowieka - cel

2.0 Zarys historyczny powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka     
2.1 Naprawdę dawne czasy…    
2.2 Społeczeństwo a rozwój praw cywilnych i politycznych     
2.3 Klasa robotnicza a rozwój praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych    
2.4 Druga wojna światowa a powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych    
2.5 Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka    
2.6 Prawa człowieka w naszych czasach 

3.0 Jakie mamy prawa? 
3.1 Prawa obywatelskie i polityczne człowieka

3.2 Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne

3.3 Prawa dziecka

3.4 Prawa kobiety

3.5 Prawa uchodźcy

3.6 Prawa człowieka w czasie wojny
 

4.0  Ochrona praw człowieka       
4.1  Państwa      
4.2  Organizacje międzynarodowe      
4.3  Organizacje pozarządowe      
4.4.  Media      
4.5   Międzynarodowe trybunały karne

5.0 Prawa człowieka w życiu codziennym      
5.1. Norwegia
 

6.0  Prawa człowieka – czy dotyczą mnie?
6.1  Co mogę zrobić?

 

Fakty

 

b
top

 

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc