lc   rc
Human Rights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
co ja
Egzamin
b

topb


 

6.0 PRAWA CZŁOWIEKA - DLATEGO MNIE DOTYCZĄ

Prawa człowieka wpływają na życie każdego. Dotyczą wszystkich, ponieważ poruszają prawa pojedynczego człowieka i traktują każdego tak samo, bez względu na jego narodowość, wyznawaną religię, przynależność do grupy społecznej.

Prawa człowieka zobowiązują rządzących do respektowania praw każdego i poszanowania niepowtarzalności każdego człowieka. Należysz do więcej niż jednej grupy społecznej, ponieważ np. urodziłeś się w określonej rodzinie, w określonym kraju, z innymi grupami identyfikujesz się, bo masz np. taką a nie inną orientację seksualną. Do jeszcze innych należysz z własnej woli, bo np. jesteś muzykiem, poetą, sportowcem, księdzem czy politykiem. A do jeszcze innych grup, bo zmusiły cię do tego zaistniałe okoliczności np. jesteś uchodźcą, osobą niepełnosprawną, bądź należysz do mniejszości narodowej. Prawa człowieka mają zapewnić każdemu człowiekowi bycie tym, kim chce być, przynależenie do takich grup do jakich chce przynależeć, nawet wtedy gdyby był zupełnie inny niż wszyscy wokół.

Masz prawo być takim, jakim jesteś i być tym kim będziesz chciał być, dopóki dopóty nie narusza to praw innych osób.

Jako człowiek jesteś zależny od innych, ale inni również są po części zależni od ciebie. Dotyczy to możliwości i obowiązków, bowiem masz siłę, by zniszczyć czyjąś rzecz, ale twoim obowiązkiem jest tego nie czynić. Masz również możliwości, by pomagać innym i masz obowiązek, by tak postąpić.

Bycie niezależnym oznacza, że możesz dowolnie decydować o własnym życiu.. Pomimo, że masz prawo podejmować wszystkie decyzje samemu masz również obowiązki, których musisz przestrzegać. Mieć prawa i być odpowiedzialnym za życie innych to dwie strony tego samego medalu. Bycie niezależnym nie oznacza, jak twierdzi wielu, bycie wolnym od odpowiedzialności i obowiązków. To jest podejście egoistyczne i przeczy prawom człowieka.. Bycie niezależnym to znaczy móc się bronić, gdy twoje prawa lub prawa innych osób są naruszane.

W dzisiejszej Norwegii prawa człowieka są w dużym stopniu realizowane. Lecz nie bierz tego za pewnik, bowiem przez wiele lat ludzie byli prześladowani, osądzani i zabijani tylko dlatego, że walczyli o prawa człowieka. Nadal tak się dzieje w wielu miejscach na świecie.

Respektowanie praw człowieka w danym społeczeństwie może być ocenione poprzez pozycję grup najsłabszych tj. dzieci, uchodźców, ofiar wojen, chorych, niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości itd.. Każdy może kiedyś znaleźć się wśród osób potrzebujących pomocy, zależnych od innych. Zatem praca nad promowaniem praw człowieka to coś, co robimy zarazem dla ludzi mieszkających daleko stąd i dla nas samych, rodziny i przyjaciół.

Dlatego prawa człowieka dotyczą także ciebie.

Aby walczyć o swoje prawa, musisz je znać. Musisz respektować prawa innych, a aby je znać, musisz je zrozumieć. Dlatego przystąpiłeś do tego kursu. Od tego momentu jesteś członkiem społeczności międzynarodowej, która w swym życiu kieruje się prawami człowieka, na rzecz lepszego jutra.

 

Fakty

 

b
top

 

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc