lc   rc
Human Rights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
norwegia
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że 53% Norwegów aktywnie działa w organizacjach typu non-profit oraz innych stowarzyszeniach?

b


 

5.0 PRAWA CZŁOWIEKA W ŻYCIU CODZIENNYM

Codziennie słyszymy w mediach o łamaniu praw człowieka, o osobach niepełnosprawnych, homoseksualistach czy uchodźcach dyskryminowanych w Norwegii, a w wiadomościach z zagranicy o wojnach i okrucieństwach popełnianych na kobietach i dzieciach.

Słyszymy o nędzy, głodzie lub odgradzaniu się murem jednych ludzi od drugich. Być może wydaje ci się, że wszystko co dotyczy praw człowieka to zawiła sprawa, przeznaczona dla wielkiej, światowej polityki, a ty nie możesz wiele zrobić. Jesteś w błędzie, ale poniekąd masz też rację.

Jest prawdą, że prawa człowieka to skomplikowane zagadnienia prawne. Jednak z drugiej strony, to bardzo ważna wiadomość, że wszyscy ludzie są sobie równi, mają swą godność i że nikt nie może być dyskryminowany z powodu: płci, koloru skóry, narodowości, religii lub innych cech. Dla większości z nas łatwo jest to zrozumieć, ponieważ zasady te są zgodne z naszym rozumieniem sprawiedliwości oraz z tym, co uważamy za właściwe a co za niewłaściwe.

Podobnie jak wiele innych państw świata, Norwegia to społeczeństwo wielokulturowe, składa się z osób mających różne pochodzenie narodowe, przynależność religijną, orientację seksualną lub wywodzących się z odmiennych kultur. Jednym z najważniejszych wyzwań staje się znalezienie wspólnego sposobu na życie w jednym społeczeństwie, respektowanie swoich różnic. Nawet zwykły szacunek dla praw człowieka może ułatwić osiągnięcie tego celu. Ważne jest więc aby wszyscy, młodzi i starzy wiedzieli, czym są prawa człowieka. Masz prawo mówić w szkole, domu czy na zebraniach, o tym gdy sam doświadczyłeś niesprawiedliwości lub widziałeś, jak inni są dyskryminowani. Prawa człowieka są więc czymś, z czego możesz robić użytek każdego dnia. Nawet proste wyrażenie swojej opinii może zrobić różnicę.

 


Faktz

Norwegia 2004. Około 200 tys. ludzi jest dręczonych w pracy (mobbing), ok. 100 osób rocznie z tego powodu popełnia samobójstwo.

b
top

 

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc