lc   rc
Human Rights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
panstwa
organizacje
niepanstwowe
media
miedzynarodowy
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że na XX-wiecznych władzach państwowych spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie ponad 169 milionów ludzi?

b


 

4.0. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Historia praw człowieka pokazuje, że rządzący dopuszczali się niesprawiedliwości i byli odpowiedzialni za masowe mordy na swoich obywatelach. Książka "Death by government" ("Śmierć zadana przez rząd") opisuje największe masowe mordy, popełnione przez władze państwowe w XX w. (do r. 1987). Opisuje nazistowskie Niemcy, Związek Radziecki oraz komunistyczne Chiny, Kambodżę pod władzami Czerwonych Khmerów oraz inne reżimy, które mordowały ludzi na tak dużą skalę, że można by nazwać to ludobójstwem. Książka pokazuje, że ponad 169 milionów ludzi zostało zabitych przez władze państwowe do 1987 roku, stawia też tezę, że im większą władzę mają rządzący, tym większe obawy, że będą oni działać bezprawnie i samowolnie. Im większa władza, tym większa agresja i większa liczba zabitych. Władza będzie mniej agresywna, gdy będzie zrównoważona, kontrolowana, ograniczana i zdecentralizowana. Promowanie, umacnianie demokracji i praw człowieka ograniczy na przyszłość masowe mordy przeprowadzane przez władze.

Prawa człowieka to wytyczne, ograniczające samowolę władz państwa i definiujące jego obowiązki wobec swych obywateli. Dlatego prawa człowieka to przede wszystkim zasady, do których państwo musi się stosować. To władze ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka.

Inne instytucje są również ważne, spełniając różne role i posiadając inny rodzaj władzy, wpływają na społeczeństwo, promując prawa człowieka. Są to:

- organizacje międzynarodowe i międzyrządowe

- pozarządowe, niezależne organizacje zajmujące się prawami człowieka

- prasa i media.

Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że my, pojedynczy ludzie, możemy mieć w tym również swój udział. Jeśli jesteś młodym człowiekiem masz możliwość dyskutowania o dyskryminacji, brutalnych zachowaniach w rodzinie, domu, szkole lub wśród przyjaciół. "Myśl globalnie, działaj lokalnie." - można to zastosować również w przypadku praw człowieka.

 


Fakty

W Związku Radzieckim w latach 1930 - 1953 za panowania Józefa Wissarionowicza Stalina ogromna liczba ludności została aresztowana, wypędzona (przesiedlona) lub po prostu stracona. Cała władza znajdowała się w rękach Stalina i kilku jego lojalnych współpracowników. Jego podejrzliwość i obawa przed potencjalnymi wrogami, była przyczyną wielu aresztowań, przesiedleń i morderstw osób nie zgadzających się z obowiązującymi poglądami. Zamordowano ponad 20 milionów ludzi, a kolejne 40 milionów zmarło w wyniku prowadzonej polityki..

W r. 2000 amerykańskie Bureau of Indian Affairs (Biuro d/s Indian) oficjalnie przeprosiło Indian za dokonywane w przeszłości masakry, wypędzenia oraz dyskryminację rasową.

Pierwsi mieszkańcy Australii - Aborygeni, byli długo dyskryminowani przez władze. Obecnie mimo przyznania się władz do nieprzestrzegania w przeszłości praw człowieka, odmawiają one wystąpienia z oficjalnymi przeprosinami. Naród australijski ustanowił nową tradycję, uznał mianowicie 26 maja "Dniem przeprosin" ("Sorry Day").

b
top

Romowie i Lapończycy to mniejszości narodowe od dłuższego czasu dyskryminowane przez władze norweskie. W 1998 roku rząd oficjalnie przeprosił, a 6 lutego 2004 po raz pierwszy wywieszono na wszystkich budynkach publicznych flagę lapońską, na cześć uczczenia Narodowego Święta Lapończyków.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc